Pro školy

Naše výcvikové a vzdělávací centrum nabízí preventivní program s názvem „Kdo je připraven, není překvapen!“.

V rámci tohoto programu si můžete objednat následující přednášky:

  • Bezpečné chování a řešení krizových situací

V dnešní době se každý může dostat do krizové situace. Nejedná se pouze o krizové situace spojené s kriminalitou, ale může se jednat například o krizové situace spojené se zraněním. Tento program si klade za cíl seznámit posluchače s jednoduchým preventivním principem a upozornit na nezbytnost teoretické i praktické přípravy na neočekávané události. Prezentace obsahuje principy krizové komunikace s útočníkem a pohotovostními složkami. Délka Přednášky je 90 minut.

  • Nebezpečí zábavní pyrotechniky

Přednáška v délce trvání 45 minut je zaměřená na rizikové používání zábavní pyrotechniky. Velký důraz je kladen na důsledky špatného zacházení či důsledky používání poškozené pyrotechniky. Legislativa EU omezuje prodej zábavní pyrotechniky osobám mladším osmnácti let. Z toho důvodu se mladistvé osoby snaží koupit pyrotechniku na různých tržištích apod. Přednáška upozorňuje na rizika používání necertifikované či poškozené pyrotechniky. Vše je doplněno fotografiemi reálných zranění. Z již provedených přednášek v okrese Příbram vyplývá, že děti a studenti mají bohaté zkušenosti s používáním zábavní pyrotechniky a velmi často dochází k závažnému porušování pravidel používání pyrotechniky. Jelikož se každý rok stane mnoho vážných úrazů při používání zábavní pyrotechniky, považujeme tuto přednášku za velmi užitečnou. Na vytvoření přednášky jsme spolupracovali s pyrotechniky PČR, vojenskou lékařkou a popáleninovým centrem.

  • Nebezpečí kouření

Přednáška v délce trvání 45 minut upozorňuje na nebezpečí kouření a je primárně určena pro první stupně základních škol. Kouření je velmi nebezpečným jevem, který se vyskytuje u stále mladších osob. Není výjimkou, že děti na prvním stupni základní školy již mají zkušenost s tímto zlozvykem. Cílem přednášky je ukázat posluchačům logické a relevantní argumenty, proč by neměli kouřit. Závažnost kouření je ukazována jak na zdravotních dopadech, ale také na dopadech ekonomických. Prezentace byla vytvořena ve spolupráci s vojenskou lékařkou a je doplněna o audiovizuální materiál, který ukazuje následky kouření.

  • Kyberšikana

Přednáška v délce trvání 45 minut je zaměřena na moderní způsoby šikany. Jelikož počítačová gramotnost žáků a studentů se neustále zvyšuje, je hrozba kyberšikany velmi vysoká. Oblíbené sociální sítě tomuto problému napomáhají. Problémem kyberšikany je i fakt, že rodiče nemohou vždy konkurovat počítačovým schopnostem svých dětí, a proto nejsou schopni včas problém kyberšikany odhalit. Přednáška je doplněna o několik případů z praxe.

  • Nebezpečí extremismu

Extremismus je velkým společenským problémem. Přednáška v délce trvání 45 minut poukazuje na rizika extremistických skupin a lehce se dotýká terorismu, který je možné spojit s některými extremistickými skupinami. V dnešní době je toto téma velmi žádané. Studenti vyšších tříd plně pociťují vliv extremismu či terorismu. Stává se, že jsou ve školách již někteří studenti extremisticky založeni. Tato přednášky je koncipována jako řízená diskuze a je primárně určena pro druhé stupně základních škol a střední školy.

V případě zájmu o přednášky kontaktujte Ing. Otu Hajzlera (o.hajzler@tilius.cz)